OK
OK
OK
OK
OK
OK

[Website]锦标赛单淘汰赛

所有人都可以在网站上查看当前锦标赛的状态和胜负场信息,无需战士 ID 也可查看。

排名和比赛结果只有在锦标赛完成之后才可查看。