OK
OK
OK
OK
OK
OK

[Strona internetowa] Zgłoszenie: walka drużynowa3. Zgłoszenie

Zgłoszenie: walka drużynowa

Lider przystąpi do turnieju, gdy wszyscy członkowie będą obecni.
Jeżeli przyjmiesz ofertę, zaczekaj na lidera, aby zgłosić swój udział.
Nie możesz przystąpić do turnieju bez wystarczającej liczby członków.
Nawet po wysłaniu ofert lider musi dokonać zgłoszenia udziału – w przeciwnym razie udział w turnieju nie będzie możliwy.