OK
OK
OK
OK
OK
OK

Jak rejestrować znajomych CFN

Wyślij zaproszenie do znajomego z CFN

Bezpośrednio z poziomu gry wybierz opcję „Wyszukaj rywali” w CFN.

Wyszukaj znajomego za pomocą jego ID wojownika, identyfikatora internetowego PlayStation Network lub Steam ID.

Następnie przejdź do jego profilu wojownika.

Gdy go otworzysz, możesz wysłać zaproszenie do znajomych z CFN, korzystając z podmenu.

Gdy otrzymasz zaproszenie od znajomego z CFN

Gdy dostaniesz zaproszenie od znajomego z CFN, w sekcji „Oczek./ Zapr. do znajomych CFN” pojawi się ikona „!”.

Po przyjęciu zaproszenia od znajomego z CFN zostaniecie znajomymi z CFN.

Użytkownicy będący twoimi znajomymi z CFN są oznaczeni specjalną ikoną widoczną w sekcji „Moja lista”.