OK
OK
OK
OK
OK
OK
Open Beta Test 1 (JP) TOP
Large-scale Tournament : Open Beta Test 1 (JP)

OBT1 (JP) TOP Open Beta Test 1 (JP) TOP

Concluded
  • Tournament Start Date and Time
    2019/12/21 03:30
    (UTC-8)